Saturday, 8 October 2011

soalan 1

Dengan menggunakan ayat sendiri sila jawab soalan ini.
1. Apakah yang anda faham tentang perkataan Teknologi Maklumat ?
2. Mengikut pandangan anda yang manakah perlu diberi penekanan aspek T untuk Teknologi ataupun aspek  M untuk Maklumat mengikut kontek anda disekolah?
3. Jika produktivi ditakrifikan P = M/T  adakah  perlaksanaan Teknologi Maklumat di Malaysia secara amnya berjaya.
(Sila beri hujah yang tepat dan tak perlu berjela-jela)
Hujah terbaik akan mendapat markah yang tinggi. 

No comments:

Post a Comment