Monday, 31 October 2011

Berikut ialah tajuk forum 2:

 “Kelemahan penggunaan bahasa Melayu mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran lain di dalam bilik darjah”

 Kenal pasti kelemahan bahasa Melayu yang ada pada guru dan murid dan bincangkan tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi kelemahan ini. Cadangan anda mestilah tepat dan padat.

No comments:

Post a Comment